Chai đựng Giấm Ăn bằng tre dung tích 500ml

120.000