Hộp tre đựng trà in thư pháp chữ tâm hoa sen cao 20cm

150.000