Hộp tre đựng trà in thư pháp chữ tâm hoa sen cao 22cm

200.000