Hộp tre đựng trà khắc laser câu thơ Hàn Dạ cao 20cm,đựng được 120-150g trà khô

120.000