Hộp tre đựng trà lõi inox in thư pháp chữ Ơn đựng được 200g trà khô

350.000