Hộp tre đựng trà lõi inox in thư pháp chữ Tịnh Hoa Sen đựng được 200g trà khô

350.000